Karelija

 

Lietuvių liaudies šokių ansamblis „Aušra“ susikūrė 2013 m. Karelijos Respublikoje, Rusijos  šiaurėje. Tarp ansamblio narių – vietos lietuviai, lenkai, karelai, vepsai, estai ir rusai.

„Aušros“ repertuarą sudaro autentiški lietuvių ir karelų liaudies šokiai, žaidimai, dainos. Pasirodymų metu ansambliečiai kviečia visus žiūrovus prisijungti ir pamėginti pašokti, taip tiesiogiai patiriant tradicinę lietuvių kultūrą.

Ansamblis svajoja išmokti kuo daugiau tradicinių lietuvių liaudies dainų bei įsigyti Lietuvos etnografinių kostiumų, kurie atstovautų kiekvieno Lietuvos regiono kultūrines savybes – „Aušra“ siekia kuo tiksliau parodyti Lietuvos tradicijų ir kultūros ypatumus.

Šis ansamblis dažnai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, renginiuose ir koncertuose Karelijoje. 2014 m. jie pasirodė Lietuvos Dainų šventėje bei kituose renginiuose, taip pat 2015 m. surengė gyvą pasirodymą „Duokim garo“ laidoje.

„Aušrai“ vadovauja  – Zinaida Vasilieva, kurios šaknys glūdi Lietuvoje – Žemaitijoje.

Go to top