coverSSK2018

Asmenybė ir tautosaka. Mokslinė konferencija

 

Gegužės 22 d. (antradienis) 16.00–18.40 val.
Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas (Antakalnio g. 6)

Nuo 15.30 val. registracija, kava, tautosakos leidinių bei filmuotos ekspedicijų medžiagos peržiūros.
I dalis:
16.00–17.30 val. Moderuoja dr. Austė Nakienė
16.00 val. LLTI direktorės dr. Aušros Martišiūtės Linartienės ir VEKC direktorės Mildos Ričkutės sveikinimai
16.15 val. Dr. Rūta Žarskienė. Lietuvių tautosakos rankraštynas (LTR) ir jo kūrėjai
16.40 val. Gražina Kadžytė. „Kad vėl grįžtų pas žmones...“ – Jurgis Dovydaitis: LTR pateikėjų ir rinkėjų pristatymai Lietuvos Dainų šventės folkloro dienoje
17.00 val. Dr. Jurga Sadauskienė. Tautosakos terapija. Folklorizmas už scenos
17.20–17.40 val. Kavos pertraukėlė
II dalis:
17.40–18.40. Moderuoja Gražina Kadžytė
17.40 val. Dr. Ainė Ramonaitė. Etnokultūrinio judėjimo tinklaveikos asmenybės
18.00–18.40 val. Apvaliojo stalo pokalbis. Tautosakos ženklai asmenybinėse patirtyse. Dalyvauja folkloro ansamblių vadovai ir nariai, tautosakos tyrėjai ir mokslininkai

 

Go to top