APIE FESTIVALĮ

Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje vyksta jau nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškosios etninės muzikos festivalių.

Būdamas seniausias folkloro festivalis Lietuvoje jis turėjo ir tebeturi ženklų poveikį visam lietuvių folkloro judėjimui, buvo ir yra svarbi mūsų etninės kultūros sklaidos bei plėtros dalis. Sovietmečiu Lietuvos folkloro ansamblių (tuo metu jų buvo per 800) judėjimas, buvo ir viena iš pasipriešinimo nutautinimui bei sovietinei ideologijai formų. Be šio etninės kultūros sąjūdžio nebūtų buvę ir „dainuojančios revoliucijos“.

Per ilgus savo gyvavimo metus festivalis tapo vadinamaisiais metiniais visos Lietuvos folkloro gerbėjų „atlaidais“, suformavo ir savo, kaip etninės kultūros šventės, įvaizdį. Šis festivalis yra ir vienas Lietuvos folkloro ansamblių pasiruošimo Dainų šventėms etapų.

Festivalio renginiai ir juose dalyvaujantys kruopščiai atrinkti atlikėjai žiūrovams pateikia vertingiausius folkloro kūrinius, skatina mūsų visuomenės ir festivalio svečių susidomėjimą Lietuvos tradicine kultūra, plečia vietinius ir tarptautinius etnokultūrininkų bendradarbiavimo ryšius, sąlygoja profesionalesnį lietuvių etninės kultūros pristatymą mūsų šalies ir pasaulio visuomenei, turi įtakos ir kultūrinio turizmo vystymosi plėtrai.

Festivalis „Skamba skamba kankliai“ taip pat yra puiki proga mūsų etninės kultūros turtus pristatyti užsienio kolektyvams, atvykstantiems koncertuoti mūsų šalyje.

Go to top